An Unbiased View of תגיש לי

ובכן זה לא יכול להיות רמוס. הוא פשוט לא הטיפוס שונסה יוצאת איתו. וזה לא יהיה פיטר, כי... ובכן, פיטר הוא פיטר. היחידה שעוד מסמפתת אותו זו רולינדה שוורץ מהאפלפאף, וזה רק בגלל שגם היא לא מחוזרת שכזו.

"בואו נתחיל... במסיבת הפיג'מות!" לילי צעקה, וכל שאר הבנות, בניהן ג'יימס הלבוש בפיג'מה הסגולה עם הארנבים, הריעו ביחד.

File:California_Windmills_IMG_4163.jpg has long been listed at Commons:Deletion requests so which the community can examine regardless of whether it ought to be held or not. We would respect it if you could potentially check out voice your belief concerning this at its entry.

File:Neue Wache P7120015.JPG continues to be stated at Commons:Deletion requests so that the Group can discuss regardless of whether it ought to be held or not. We'd appreciate it if you may head to voice your belief about this at its entry.

הוא עמד על העקבים הגבוהים מאוד למשך שתי שניות יפייפיות.

Hi Deror avi, I see you would be the Get in touch with for Pikiwiki. I'm now in search of photographers who can assist me with some pics from Israel as mentioned at en:Person:Russavia/Required_photos#.

באה לפה הרבה?!

Please incorporate the demanded details for this and various information you have got uploaded just before introducing a lot more data files. If you need support, be sure to inquire at the assistance desk. Thanks!

If you made this file, remember to note that The point that it has been proposed for deletion would not automatically imply that we don't worth your form contribution. It basically means that just one individual thinks that there is some click here unique dilemma with it, such as a copyright challenge.

Wikimedia Commons normally takes copyright violations really critically and persistent violators will probably be blocked from enhancing.

שתיהן בהו בג'יימס וכאילו הן תכננו מראש הן אמרו: "ופיטר אוהב לאכול. אם תבדוק מתחת למיטה שלו תמצא שם את מחסן החטיפים הגדול בטירה."

"ונגרדיום לביוסה!" קראה ונסה. שבעה בלוני מים התרוממו מהחבית שלידה והסתובבו סביבה כמו ציפורי טרף שחגות מעל נבלה. אז היא צעקה: "אפונגו!

Thanks for uploading Graphic:Weizman_KD.JPG. I detect the picture page now won't specify who developed the content material, Hence the copyright status is unclear. For those who have not made this media your self then you might want to argue that We now have the best to make use of the media on Wikimedia Commons (see copyright tagging beneath).

Should you established this file, be sure to Take note that the fact that it has been proposed for deletion isn't going to essentially suggest that we do not benefit your form contribution. It only signifies that a single person thinks that there's some particular problem with it, for instance a copyright challenge.

תגיש לי Options

ג'יימס נאנח בקולניות, והוריד אצבע אחת. ונסה הורידה גם היא.

File:Disney's_California_Adventure_IMG_4041.jpg has become shown at Commons:Deletion requests so the Local community can go over regardless of whether it should be stored or not. We would appreciate it if you could drop by voice your feeling concerning this at its entry.

"אני יודע – אבל עכשיו הסקרנות אוכלת אותי." מלמל ג'יימס. "איך אתן חיות ככה? הרצון לדעת כל מה שהולך לא מחרפן אתכן?"

Hello, I just desired to state that I experience bad that you had to re-edit your hottest cartoon for rather unfounded copyright motives. It's a disgrace, nd I hope you didn't really feel upset as a consequence of it.

שוק ההון בארץ גלובלי ושוקי עולם נדל''ן ותשתיות גלובס טק נתח שוק וצרכנות דין וחשבון דעות חזון גלובס חיפוש באתרי גלובס חיפוש ני"ע

File:Atzeret_Dana_MVI_5780.ogg has become outlined at Commons:Deletion requests so which the community can explore no matter whether it should be saved or not. We'd recognize it if you can drop by voice your belief about this at its entry.

File:Catedralat_Basil_IMG_6798.JPG has become detailed at Commons:Deletion requests so which the Neighborhood can explore irrespective of whether it ought to be retained or not. We'd value it if you could drop by voice your viewpoint concerning this at its entry.

אני משתדל ככל יכלתי להוקיר ולהצדיק אמון זה, ומקווה להמשיך לתרום לויקיפדיה העברית, וגם לויקיפדיות אחרות, ככל שאוכל.

Considering that the final newsletter, the VisualEditor Workforce has predominantly labored on a different wikitext editor. They may have also unveiled some tiny attributes and the new map editing tool. Their workboard is out there in Phabricator.

File:Skullrock.jpg has been shown at Commons:Deletion requests so that the Neighborhood can explore whether or not it should be retained or not. We'd respect it if you may head over to voice your viewpoint concerning this at its entry.

כשנגמר השיעור, לילי לקחה את ג'יימס למגרש הקווידיץ' בלי שהוא שם לב לכך.

When you created this file, you should Notice that The truth that it's been proposed for deletion won't always mean that we don't benefit your sort contribution. It simply just implies that a person particular person believes that there is some unique challenge with it, such as a copyright issue.

When you created this file, make sure you Observe that The point that it has been proposed for deletion doesn't automatically indicate that we don't value your type contribution. It basically signifies that 1 particular person thinks that there's some specific issue with it, like a copyright concern.

Many thanks for uploading Picture:P4160111.JPG. I observe the picture site now doesn't specify who developed the articles, Hence the copyright position is unclear. When you've got read more not created this media yourself then you have to argue that We've got the correct to make use of the media on Wikimedia Commons (see copyright tagging under).

A Simple Key For תגיש לי Unveiled

About this survey: You'll find extra specifics of this project in this article or it is possible to browse the often asked questions. This study is hosted by a 3rd-celebration provider and ruled by this privacy statement. If you want additional assist, or if you want to opt-away from long run communications about this study, ship an email by way of EmailUser perform to Consumer:EGalvez (WMF).

File:Neue Wache P7120015.JPG has actually been outlined at Commons:Deletion requests so that the Neighborhood can explore irrespective of whether it should be saved or not. We might respect it if you could potentially check out voice your feeling relating to this at its entry.

האם תוכלי בבקשה לעיין בטיוטה הקיימת של דף המיזם, לשוחח עם רן ולבחון את האפשרות ליזום בדיקת היתכנות ראשונית של סיפורי סבתא? אפילו ריאיון או שניים עם מישהו חשוב שאתם מכירים (אולי מאיר שמגר?) יוכל לעזור להבין אם אנחנו בכיוון.

terms phrases to describe the actions in the farmer's son, like "rape", "sexual abuse", "physical violence", "threats" - usually are not remaining pronounced in her testimony to her granddaughter for she requirements a whole new psychological vocabulary. "המילה המפורשת" המוכרת אינה מצטיירת ככזו המסוגלת לתאר טראומה אישית אותה נושאת הסבתא שנים רבות מבלי לספר על אודותיה.The "Explicit Word" will generally fall short to describe her particular trauma, next many years of trying to keep silent, and burying the events in her very own pit. The grandmother's intuitionהרצון להגן על הנכדה פוגש בחוסר היכולת לייצג את הסיפור בכלים מוכרים, ומכאן פנייתה של הנכדה אל מורתה בתום העדות ואמירתה "אין לי סיפור" (עמ' 65).of of preserving her granddaughter corresponds together with her inability to specific her Tale by way of any familiar instruments, for this reason the granddaughter's statement to her Trainer "She has no Tale". הנכדה אינה מקבלת את דבריה הבלתי מובנים של סבתה כעדות ומכאן בטוחה שהפרויקט אותו תגיש יזכה לציון נכשל.The granddaughter doesn't acknowledge the non-structured fragmented language and thus she is bound her full school job can be a failure.

Their workboard is out there in Phabricator. You could find hyperlinks into the operate finished every week at mw:VisualEditor/Weekly triage meetings. Their recent priorities are fixing bugs, supporting the 2017 wikitext editor for a beta characteristic, and improving the Visible diff tool. Modern changesעריכה

הסיפור האישי שבתחילתו של הרומן נכח בתודעתה של הדמות, הפך לנחלת הכלל, ומרגע זה, סולף והזדייף.Selecting the science-fiction modus outlines the future of these types of a private story within an indifferent and cruel Culture. This allows the creator to deal with not merely the abuse difficulty, and also the systemic factor inherent in each rape scenario. The personal story, which on the opening in the novel is perceived inside the grandmother's brain, gets to be click here typical knowledge and from that point it really is distorted.

This is certainly an incredible literary problem. Buying up Each and every sensitive piece back into its spot from the puzzle and recreating a shattered world and rebuilding it from scratch.

הי ליאור, אני מתנצלת על העיכוב בתשובה. פרח מזכרוני. לשם כך לוויקימדיה ישראל יש מענקים קטניםו נשמח אם תגיש בקשה.

Thanks for uploading Impression:KD_1940s.JPG. I discover the graphic website page presently won't specify who developed the content, Hence the copyright status is unclear. When you've got not established this media on your own then you must argue that we have the appropriate to utilize the media on Wikimedia Commons (see copyright tagging underneath).

While this was a license appropriate while in the early days of Wikimedia, because January 2006, this license has long been deprecated and considering that October 2008 no new uploads with this license was authorized.

הסרג'נט קרא למר רייכסמן ושאל אותו ישירות אם יש כאן רוויזיוניסטים?

Many thanks for uploading Picture:KD_DIning_room_1950.JPG. I notice the impression website page currently does not specify who produced the written content, Therefore the copyright status is unclear. Should you have not designed this media you then you'll want to argue that We have now the ideal to make use of the media on Wikimedia Commons (see copyright tagging below).

Be sure to incorporate the expected details for this and also other information you've uploaded before introducing far more information. If you want guidance, be sure to check with at the help desk. Thank you!

Slideshare works by using cookies to boost features and functionality, and also to present you with appropriate promoting. When you go on searching the internet site, you conform to using cookies on this Internet site. See our Privacy Policy and Person Arrangement for specifics. SlideShare

A Simple Key For תגיש לי Unveiled

נכנסו פנימה, שתי כניסות היו לבית אחת לפרוזדור המוביל לחדרים ואחת למטבח.

In conditions such as this, when Modern society adopts and supports the abuser, it really is no shocking that lots of Females, In keeping with large investigation, decide on to not push any prices from their abusers, especially when the victim is small. Remarkably, the priest in part 5 on the novel, who ultimately saved the girl and who signifies the patriarchal religion, expresses in his diary his strong stand from these kinds of horrendous method.

You should don't forget to answer and – if suitable – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which center on the nominator will likely not affect the result of the nomination. Thank you!

When you produced this file, be sure to Observe that The point that it's been proposed for deletion isn't going to always suggest that we do not value your kind contribution. It simply ensures that just one man or woman believes that there is some unique challenge with it, like a copyright concern.

I am informed that there is a lengthy-jogging dispute regarding Israeli copyright by which you seem like included. The dispute seems to get scattered about dozens of internet pages and as a result an uninvolved user can't easily stick to it.

Nava Semel, an internationally acclaimed creator from Israel, arrived at in her novel the highest standard of art. She gives the readers an unbelievable intriguing Tale, which grips us to our roots, even extended right after we end examining it.

You should don't forget to reply to and – if correct – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will never have an affect on the results of the nomination. Thanks!

The priest's character as a person of faith distinctive him within the anti-Semitic natural environment where by he life, and undermines the monotheistic religion. Inside of a environment which was regressed to chaos all over again, he results in being the ethical decide in the story. If in the initial Section of the novel the audience facial area the consciousness of your grandmother. In its remaining section the whole world happens to be devoid of any morality aside from the priest who depict a ray of hope.

a. US does have flexibility of panorama - see write-up here - while not appropriate to this argument as the freedom of panorama from the US applies to "architectural works, never to other operates of Visible artwork, like statues or sculptures" - as into the Shagal photo - it's an architectural element of the making accomplished by an americal artist - does He's secured by US legislation which allowes independence of panorama.

באפשרותך להצביע בעד ערך אחד בלבד בכל קטגוריה (פרט לאישים, שם יש לבחור שני ערכים, אחד לגבר ואחד לאישה). הצבעת יותר מפעם אחת בחלק מהקטגוריות.

הסיפורים על  ההפגנה ועל המכות שהכו בבריטים הילכו שנים רבות בבית.

Invisible templates are actually revealed as a puzzle icon. Now, the identify of your invisible template is exhibited beside the puzzle icon.[two] An analogous feature will click here Display screen the first part of hidden HTML comments.[3]

Because the past publication, the VisualEditor Team has expended most of their time supporting the 2017 wikitext editor method which is out there In the visual editor as a Beta Characteristic, and adding The brand new visual diff Resource.

The reader could be the one particular who confronts the horrific abuse and its reifications. The previous female won't ever fail to remember her past as a target, however although she tries to hide the details from her youthful granddaughter she indeed succeeds in passing the reality to the next technology, teaching her granddaughter how to hear feminine testimony without the need of being pressured to the rigid perception of Adult males's code.

תגיש לי Things To Know Before You Buy

My thoughts: one. how can many of the stamps be restored? two. In keeping with this w:he:ויקיפדיה:זכויות יוצרים#מותר ללא הגבלה Israeli stamps are PD, is there a necessity for even more clarification on this difficulty?

Wikimedia Commons normally takes copyright violations pretty very seriously and persistent violators will be blocked from editing.

Thanks for uploading Graphic:P4160108.JPG. I detect the impression webpage presently doesn't specify who created the written content, And so the copyright standing is unclear. For those who have not developed this media by yourself then you should argue that We've got the correct to utilize the media on Wikimedia Commons (see copyright tagging below).

למרבה המזל, בשמונה השנים שחלפו מאז הוצע המיזם לראשונה, צנחה העלות הצפויה שלו. במקור דובר על קבלת מלגה קטנה מהעמותה לצורך רכש מספר רשמקולים ומסרטה, בעוד שכיום יש מספיק אנשים עם טלפון נייד מספיק איכותי לכל מטרה מעשית.

בזמן שחזרנו הביתה מהעבודה אצל רייכסמן סיפר לי, את הסיפור הזה, אני לא אשכח מהר.

In case you made this file, please Be aware that The truth that it's been proposed for deletion won't essentially mean that we do not worth your variety contribution. It simply just means that 1 particular person thinks that there's some specific issue with it, like a copyright challenge.

For specifics on what is acceptable, please browse Commons:Licensing. You may additionally come across Commons:Copyright policies valuable, or you'll be able to inquire questions about Commons insurance policies within the Commons:Assistance desk. The file you added may perhaps shortly be deleted. If you suspect this file will not be a copyright violation, you could possibly swap the copyvio tag with a daily deletion request.

הי ליאור, אני מתנצלת על העיכוב בתשובה. פרח מזכרוני. לשם כך לוויקימדיה ישראל יש מענקים קטניםו נשמח אם תגיש בקשה.

Remember to try to remember to reply to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which focus on the nominator will not affect the result of the nomination. Thank you!

File:California_Windmills_IMG_4163.jpg has been listed at Commons:Deletion requests so which the Group can focus on no matter if it should be saved or not. We might take pleasure in it if you could possibly visit voice your feeling concerning this at its entry.

Wikimedia Commons usually takes copyright violations really very seriously and persistent violators will likely be blocked from enhancing.

I wasn't mindful of the existance of that website page just before, but i am amazed that someone just deletes a whole bunch of things without sending a matter or warning to your uploader??? I wasn't informed about any adjust/discussion on this make a difference.

I have established a web site in my person Place within an try and checklist any discussions related to the dispute. I'd respect it if you should enable by incorporating conversations that you think about related to that web page.

File:Andartat_Peter_IMG_7075.JPG has long been shown at Commons:Deletion requests so that the community can here explore no matter whether it should be saved or not. We'd enjoy it if you could check out voice your impression about this at its entry.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15